WeForShe

Fri 11Mar

UN Women Benefit Concert

weforshe

Välgörenhetskonsert med temat "För kvinnor mot våld". Nettointäkterna går till FN-organisationen UN Womens arbete för jämställdhet och till verksamhet vid Vasa mödra- och skyddshem. Ifjol kunde vi dela ut ca 1 000 euro till vardera organisation. Varmt välkomna!

Hyväntekeväisyyskonsertin tema on "Naisille väkivaltaa vastaan". Nettotulot menevät UN Womenin tasa-arvotyölle sekä Vaasan ensi- ja turvakodin työlle. Viime vuonna jaettiin molemmille 1000€. Sydämmellisesti tervetuloa!

Artister/Artistit:
Tine Sylwest - speaker, singer
Laura Elo - speaker, singer
Richard Mitts - piano
Alfred Backa - stand up, singer
Kirsti Rautamo - piano, singer & Tarja Huntus - violin, singer
Ulrika Öhman - jazzsinger
Lukas Djupsjöbacka - guitar
The Mamas - Pia Rautell, Chatarina Vuortenvirta, Annika Wiklund, Carina Järvinen, Sara Back, Maja Hoffrén & Maria Lind

Biljetter/Liput 20€

Return to Event list