Berättelser om Kvinnokraft, Frihet och Glöd

Thu 07Mar

Kvällen innan den internationella kvinnodagen vill vi lyfta kvinnors berättelser. Styrka, svaghet, mod, sårbarhet, glöd och längtan efter frihet - allt detta, och mer därtill, ryms i kvinnors berättelser.

Vi får höra berättelser av Lina Teir, Ann-Luise Bertell, Jessica Riippa, Susanne Marins, Carla Fri, Olha Zubkova och Ramieza Mahdi.
Föreningen Nordsystrar delar under kvällen också med sig av insamlade berättelser från kvinnor i flyktinglägren i Lesvos, Grekland.
Berättelserna varvas med kraftfull, frigörande, berörande live-musik av La Riippa Group, Lina Teir, Susanne Marins och Carla Fri.
 
Intäkterna under kvällen går till föreningen Nordsystrar som arbetar för att hjälpa människor på flykt, speciellt kvinnor, barn och hbtqia+-personer, som befinner sig i olika flyktingläger i Grekland.
Under kvällen finns också möjlighet att stöda Nordsystrars arbete genom att bli medlem i föreningen, köpa föreningens produkter eller ge ett frivilligt bidrag.
 
The Doo-bop club - 7 mars 2024 - 19.00
Inträde 10 euro
Arrangör: GLÖD - Österbottens berättarcentrum, med stöd av Svenska kulturfonden.
Foto: Patricia Rodas
__________________________________________
The evening before International Women's Day, we want to highlight women's stories. Strength, weakness, courage, vulnerability, passion and longing for freedom - all this, and more, is contained in women's stories.

We hear stories from Lina Teir, Ann-Luise Bertell, Jessica Riippa, Susanne Marins, Carla Fri, Olha Zubkova and Ramieza Mahdi.
During the evening, the association Nordsystrar also shares collected stories from women in the refugee camps in Lesvos, Greece.
The stories are interspersed with powerful, liberating, touching live music by La Riippa Group, Lina Teir, Susanne Marins and Carla Fri.
The proceeds during the evening go to the association Nordsistrar, which help women, children and LGBTQ+ people, who are in various refugee camps in Greece.
During the evening, there is also the opportunity to support Nordsystrar's work by becoming a member of the association, buying the association's products or making a voluntary contribution.
 
The Doo-bop club - March 7, 2024 - 7 p.m
Admission 10 euros
Organiser: GLÖD - Ostrobothnia's storytelling centre, with support from the Swedish Cultural Foundation.

Photo: Patricia Rodas

 

Return to Event list

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *